"O PRAWACH DZIECKA"  M. BRYKCZYŃSKI

Wiecie już dobrze, że dzieci też mają swoje prawa. Zobaczcie krótki film. 

Konwencja o prawach dziecka oczami uczniów SP w Bestwinie

Prezentacja multimedialna o prawach dziecka 

Piosenka o prawach dziecka / Mała Orkiestra Dni Naszych