ZASADY PISOWNI WYRAZÓW Z CH/H

CELE:

Zrozumiecie zasady pisowni wyrazów z ch/h.

Nauczycie się prawidłowo pisać wyrazy z ch i h.

NACOBEZU:

- znasz zasady pisowni wyrazów z ch/h, 

- potrafisz prawidłowo napisać wyrazy z ch i h.