CELE:

Poznacie zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.

NACOBEZU

1. Potrafisz wymienić skutki ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi.

2. Odpowiesz na pytanie: Dlaczego nie wolno wypalać traw?

3. Potrafisz opowiedzieć o zjawisku wiosennych powodzi.

4. Wymienisz trzy sposoby  niesienia   pomocy  potrzebującym poszkodowanym w czasie wiosennych powodzi. 


Ćwiczenia pobrane ze strony Learning apps