CELE

Dowiesz się, co to jest zrównoważony rozwój.

Zrozumiesz:

- potrzebę dbania o przyrodę,

- jaki jest wpływ pojedynczych decyzji i działań człowieka na środowisko,

- jakie są wzajemne zależności występujące  w przyrodzie.

NACOBEZU

Potrafisz:

- wymienić kilka (4)  przykładów zwierząt, które wyginęły, bądź są zagrożone oraz wskazać przyczyny tego zjawiska

- zaproponować takie rozwiązania w swoim otoczeniu, które będą sprzyjały zgodnemu życiu człowieka i zwierząt