PISZEMY LIST

CELE:

Nauczycie się pisać listy.

NACOBEZU:

- Pisząc list musisz pamiętać, aby zaznaczyć

-miejsce, datę,

- nagłówek,

-wstęp,

- właściwa treść listu, rozwinięcie,

- zakończenie,

-podpis,

-PS.