CZASOWNIKI

CELE:

- powtórzycie wiadomości o czasownikach,

- poznacie czasy w jakich występują czasowniki. 

NACOBEZU:

- Potrafisz powiedzieć co to są czasowniki i na jakie pytania odpowiadają.

- Umiesz wskazać czasowniki w tekście.

- Potrafisz określić czasy czasowników.


Źródło: http://mala275.bloog.pl/