CELE:

- poznacie kilka bogactw naturalnych Ziemi

i poszukacie w różnych źródłach informacji na

ich temat;

NACOBEZU;

-wymieniasz przynajmniej 4 bogactwa naturalne Ziemi,
-podajesz kilka informacji na ich temat,
 

Zadanie dodatkowe.

Przeczytaj opowiadanie. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania umieszczone pod tekstem. 

CELE:

- Będziecie umieli powiedzieć jaka jest historia powstania  soli.

- Poznacie sposoby  jej pozyskiwania.

- Poszukacie odpowiedzi na pytanie: Jak sól działa na ogórki?

NACOBEZU:

Opowiadasz historię powstania soli.
Wymieniasz sposoby jej pozyskiwania. 

Potrafisz odpowiedzieć na pytanie: "Jak działa sól na ogórki?"

Poszukajcie odpowiedzi na pytania:


1. Dlaczego sól kamienna znajduje się pod ziemią?

2. Co to znaczy "warzenie soli"?

3. Jak wydobywano sól
w pierwszych kopalniach?


 


   ważenie                     warzenie
    słonia                                soli

Dlaczego słowa
"ważyć" i "warzyć"
mówi się tak samo,
a pisze się inaczej?
Co oznaczają te słowa?