CELE:

- powtórzycie wiadomości na temat symboli
   narodowych,

- utrwalicie wiadomości o stolicach Polski,

- dowiecie się, dlaczego 11 listopada jest tak ważną datą dla Polaków.

Gra Mieszkańcy spod 11. Kliknij na obrazek.