CELE:

Utrwalimy wiadomości dotyczące zdania. 

NACOBEZU:

1. Zdania rozpoczynasz zawsze wielką literą.

2. Potrafisz napisać lub wskazać w tekście zdanie oznajmujące, pytające i rozkazujące.


Zdanie rozpoczynamy zawsze wielką literą,
a kończymy  kropką  znakiem zapytania ? lub  wykrzyknikiem!
.

 

Ze względu na cel wypowiedzi wyróżniamy zdania:

 

Idziemy dzisiaj do kina. - zdanie oznajmujące, gdy mamy na celu powiadomienie kogoś o czymś 

Czy idziemy dzisiaj do kina? - zdanie pytające, gdy pytamy o kogoś lub o coś

Pójdziesz dzisiaj do kina!- zdanie wykrzyknikowe, rozkazujące, gdy chcemy wydać rozkaz, wyrazić prośbę lub polecenie