MIESIĄCE, ZNAKI RZYMSKIE

CELE:

Utrwalicie wiadomości dotyczące liczb rzymskich i miesiecy.

Ćwiczenia z Internetu