CEL

Poznacie Warmię i Mazury.

NACOBEZU

1. Potrafisz wymienić kilka zabytków Warmii i Mazur,

2. Wskazujesz na mapie trzy największe miejscowości i trzy jeziora Warmii i Mazur.

3. Wiesz co wspólnego z tymi terenami ma
M. Kopernik i baba pruska.

4. Wymieniasz omówione rośliny i zwierzęta wodne.

5. Potrafisz opowiedzieć jak wygląda strój ludowy z tych terenów, jakie są tradycje i zwyczaje.

 

 

 

 


Pobrane z Internetu.


Materiały znalezione w Internecie.

Download
Baby pruskiezal 5.pdf
Adobe Acrobat Document 610.6 KB