PISZEMY NOTATKĘ

CELE:

Nauczycie się redagować notatkę. Poznacie jej cechy charakterystyczne.