CELE

Dowiesz się  jaką postać może przyjąć woda. Zrozumiesz  na czym polega parowanie, skraplanie, topnienie i zamarzanie.

NACOBEZU

- wymienisz trzy stany skupienia wody,

- podasz temperaturę w jakiej woda zmienia    swój stan,

- wyjaśnisz w jaki sposób woda krąży

   w przyrodzie.

 


Podróże kropli wody  - e-podręczniki.

Kliknij na obrazek.

Coś więcej dla ciekawskich.