RZECZOWNIKI

CELE:

- utrwalicie wiadomości o rzeczowniku,

- poznacie liczbę i rodzaj rzeczownika.

 

NACOBEZU:

1.Potrafisz powiedzieć co to są rzeczowniki i na jakie pytania    odpowiadają.

2.Umiesz wskazać rzeczowniki w tekście.

3. Potrafisz określić liczbę i rodzaj rzeczownika. 

 

Czyli.......

Liczba rzeczownika

Rodzaj rzeczownika