CELE:

Utrwalicie wiadomości dotyczące zegara. Nauczycie się wykonywać obliczenia zegarowe.