ZMIĘKCZENIA

CELE:

Utrwalicie zasady pisowni wyrazów ze zmiękczeniami.

Nauczycie się prawidłowo pisać wyrazy ze spółgłoskami miekkimi.

NACOBEZU:

- znasz zasady pisowni wyrazów ze zmiękczeniami,

- wiesz jak napisać wyrazy ze spółgłoskami miękkimi.