CELE:

Nauczycie się pisać zawiadomienie i ogłoszenie.

 

Ogłoszenie piszemy wtedy, gdy chcemy coś kupić, sprzedać, zamienić, oddać itp. 

Zawiadomienie - gdy mamy coś istotnego do zakomunikowania bliskim lub szerszemu kręgowi odbiorców.

W ogłoszeniu powinny pojawić się informacje o przedmiocie zamiany, kupna bądź sprzedaży oraz dokładne dane formułującego ogłoszenie. 

W zawiadomieniu podajemy istotną dla odbiorców informację, np. powiadamiamy o ślubie, przyznaniu nagrody, remoncie ulicy, terminie egzaminu, itp.

 

Poćwiczcie:
Napiszcie zawiadomienie informujące uczniów waszej szkoły, że odbędzie się konkurs plastyczny pt. Przyszła wiosna. Podajcie informacje o terminie składania prac i warunkach uczestnictwa w konkursie.

· W imieniu przewodniczącego samorządu sformułujcie ogłoszenie o odwołaniu szkolnej dyskoteki z powodu epidemii grypy.

· Zaginął twój ukochany pies. Zredaguj tekst ogłoszenia, które wspólnie z kolegami rozwiesisz w okolicy twojego domu. 

· Chcesz sprzedać swój stary komputer. Napisz ogłoszenie do lokalnej gazety.

· Wykonajcie kolorowe plakaty, na których zamieścicie zredagowane i powycinane teksty w taki sposób, by utworzyły tablicę ogłoszeń.