Zasady pisowni wyrazów z ó i u.

CELE:

Utrwalimy zasady pisowni wyrazów z ó i u.

Nauczymy się prawidłowo pisać wyrazy z ó lub u.

NACOBEZU:

- znasz zasady pisowni wyrazów z ó lub u,

- wiesz jak napisać wyraz z u czy ó.

Ó piszemy, gdy wymienia się na o, a, e 

np.   o-ó

      mój- moje, dół- doły,  ogród - ogrody,  wieczór - wieczory, 

      słój- słoje,  próg- progi,

        o-a

    wrócić- wracać, skrócić - skracać, obrócić- obracać,

        o-e

    siódemka - siedem, pióro - pierze, niósł- niesie, 

 

  Już wiemy, że:

Ho, ho , ho ó wymienia się na o!

Ha, ha, ha ó wymienia się na a!

He, he, he ó wymienia się na e!

 

Ó piszemy w zakończeniach -ów, -ówka, ówna 

np. zeszytów, plecaków, kotów, słowików, sąsiadów

kartkówka, stołówka, łamigłówka, temperówka, żarówka

młynarzówna, Matusiakówna, Nowakówna.

WYJĄTKI:              SKUWKA,     ZASUWKA,   OKUWKA,    ZAKUWKA

A może coś takiego? Znalazłam w internecie.

Wkrótce będziesz mistrzem.