rz/ż

CELE:

Utrwalimy zasady pisowni wyrazów z rz/ż.

Nauczymy się prawidłowo pisać wyrazy z rz lub ż.

NACOBEZU:

- znasz zasady pisowni wyrazów z rz/ż,

- potrafisz stosować poznane zasady w praktyce, 

- potrafisz wyjaśnić dlaczego w wyrazie piszemy rz lub ż.

Zapamietaj!

Rz piszemy po spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, w, j, ch.

Prosiła babka Tadka, daj kawałek gnatka

(i) wołała jeszcze chrzan.

Zapamiętaj!

Ż piszemy, gdy wymienia się na dz, h, s, z, g, ź.

Dzielny harcerz stoi z  grzecznym źrebakiem.