Legenda a baśń.

CELE:

Poznacie cechy charakterystyczne legend, dowiecie się czym rożni się legenda od baśni.

NACOBEZU:

1. Znasz cechy charakteryzujące legendę.

2. Potrafisz wskazać różnice miedzy baśnią i legendą. 

LEGENDA

Legenda to powieść albo zbiór fantastycznych opowieści ludowych
o postaci czy postaciach historycznych (lub też uważanych za historyczne). Zazwyczaj przekazywana w tradycji ustnej na długo przed utrwaleniem na piśmie. Legendy opowiadają o mędrcach, świętych, władcach, politykach, wojownikach lub innych popularnych bohaterach. Składają się często z nieprawdopodobnych albo nierealnych motywów. Różnią się od mitów tym, że mają podstawy historyczne i opowiadają o ludziach, a nie bogach.

W legendzie jest określony czas i miejsce akcji. Występują postaci
i wydarzenia fantastyczne, realne i historyczne. Legenda często tłumaczy powstanie miasta.

To, co odróżnia legendę od mitu, bajki czy baśni, to właśnie jej związki z wydarzeniami i postaciami historycznymi, a także z realną topografią. Legenda odnosi się zawsze do jakiegoś wydarzenia lub osoby, które lokalizuje w dokładnie określonym miejscu. Jeżeli, według współczesnej wiedzy, bohater legendy nie był postacią historyczną, to jednak za takiego uważali go ci, którzy legendy opowiadali.

Baśń - dominują w niej elementy fantastyki; opowiada o siłach nadprzyrodzonych, cudownych zdarzeniach, nadnaturalnych postaciach i zjawiskach. Jedną z ważniejszych cech baśni jest nieokreślony czas i miejsce akcji. Zawiera ludową mądrość, przedstawia wierzenia ludowe i magiczne; baśń może być osnuta na podaniach, legendach. Z baśni zazwyczaj płynie nauka, pouczenie,   a dobro zawsze zwycięża. 

wikipedia.pl

Ponownie "Legenda o śpiących rycerzach            w Tatrach".