CELE:

Poznacie postać Janusza Korczaka.

Dowiecie się, co to są Prawa Dziecka.

Poznacie króla. ;-)

NACOBEZU

- potrafię powiedzieć kim był J. Korczak,

- wymieniam pięć Praw Dziecka,

- podaję nazwisko polskiego  Rzecznika Praw

   Dziecka,

- wymieniam reformy jakie chciał

   wprowadzić król Maciuś Pierwszy.


"KRÓL MACIUŚ PIERWSZY"