ALFABET, GŁOSKI, LITERY, SYLABY

CELE:

- utrwalicie alfabet oraz  wiadomości dotyczące podziału wyrazów na litery, głoski i sylaby.

NACOBEZU:

1. Znasz alfabet, potrafisz porządkować wyrazy zgodnie
z kolejnością alfabetyczną,

2. Potrafisz dzielić wyraz na sylaby, litery i głoski.

3. Potrafisz wskazać w wyrazie samogłoski, wiesz że w każdej sylabie jest samogłoska.

 

Samogłoski: a, e, i, o, u, ó, y, ę, ą.

 

Wyrazy dzielimy na głoski, litery i sylaby. 

Litery piszemy długopis.jpg                           oko.jpg

i   widzimygłoski mówimyucho2.jpg        mówi.jpg
i  słyszymy.


np.:

 litery:     k-o-s-z-y-k        6  liter
 głoski:    k-o-sz-y- k       5 głosek
 sylaby:      ko - szyk           2 sylaby