CELE:

UTRWALICIE  WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE H.CH. ANDERSENA. POZNACIE BAŚNIE PRZEZ NIEGO NAPISANE ORAZ NAUKĘ Z NICH PŁYNĄCĄ. 

Nacobezu:

- wymieniasz tytuły najpopularniejszych baśni napisanych przez H. Ch. Andersena,(6)

- opowiadasz o zdarzeniach opisanych w baśni  "Dziewczynka z zapałkami",

 

Baśnie Andersena.