POJEMNOŚĆ

CELE:

Utrwalicie wiadomości dotyczące pojemności.