PIENIĄDZE

CELE:

Utrwalicie wiadomości dotyczące pieniędzy.
Nauczycie się wykonywać obliczenia pieniężne.

Z Internetu.