MIARY DŁUGOŚCI

CELE:

Utrwalicie wiadomości dotyczące miar długości.

 

Dla chętnych -coś więcej!