BEZPIECZEŃSTWO

CELE:

Utrwalicie wiadomości dotyczące bezpieczeństwa.


W naszej szkole dbamy o to, aby dzieci czuły się bezpiecznie.
Już w pierwszym tygodniu nauki odwiedził nas pan policjant, który przypomniał dzieciom podstawowe zasady przechodzenia przez jezdnię. Omówił też kilka ważnych zasad zachowania się
w czasie drogi 
do szkoły.

Bezpieczna droga do szkoły.