WWW.SUPERKID.PL

CELE:

NACOBEZU:

- potrafisz powiedzieć jakimi zmysłami poznajemy świat,

- wymienisz  przyrządy jakimi posługuje się
   człowiek w obserwacji świata,

- podajesz nazwy polskich parków narodowych oraz ich cechy charakterystyczne,

- podajesz definicje parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody i ochrony gatunkowej,

wymieniasz kilka zasad zachowania się w parkach narodowych,

 

PRZYRZĄDY OPTYCZNE

PARKI NARODOWE