CO TO ZNACZY, ŻE MIJA CZAS?

CELE:

Poznacie wiadomości na temat zmian zachodzących
w wyglądzie i sposobie życia człowieka.
 Dowiecie się, jak ważna  jest dbałość o zdrowie.Dowiecie się
, czym jest drzewo genealogiczneWyjaśnicie znaczenie słów oznaczających nazwy członków rodziny.